غذای گربه

نوامبر 9, 2018

غذای خشک رژیمی غنی شده با طیور لئوناردو- 2 کیلوگرم

مزایای محصول: مناسب برای گربه های مستعد چاقی مانند گربه های دارای فعالیت کم و عقیم شده سطح کاهش یافته انرژی (تنها 11%) میزان پروتئین بالا […]